Razvoj inovativne tehničko-tehnološke linije za proizvodnju naprednih bioadhesiva na bazi utekućenog drva - LiqWOODTech

 

Globalna uporaba polimernih proizvoda, u usporedbi s potrošnjom iz prijašnjih desetljeća, kontinuirano raste i ne pokazuje znakove smanjenja. Njihovo povećanje uporabe je u načelu ograničeno na temelju postojećih rezervi nafte, ugljena i zemnog plina, međutim, njihov otpad i njihova nekompatibilnost s prirodom je najveći i u većini slučajeva opasan problem.

Rješenje obaju problema je u povećanju korištenja obnovljivih izvora uključenih u proizvodnju novih ekološko prihvatljivih vrsta polimernih bioproizvoda i poboljšanjem njihovih svojstava kao što je biorazgradivost, koja će osigurati da ti materijali ostanu u prirodnom ugljikovu krugu.

 

Utekućenje drvne biomase

Utekućenje drvne biomase je inovativna termokemijska metoda, koja pretvara istu u ekološki prihvatljive i biorazgradive biopolimerne materijale i na taj način povećava njeno iskorištenje. Utekućenje možemo provesti s fenolom i ona rezultira produktima utekućenja koji su bogati fenolnim jedinicama te polihidričnim alkoholima čiji se produkti mogu koristiti kao polioli.

Postupak utekućenja je jedina metoda koja može u jednakim uvjetima utekućiti sve glavne kemijske makromolekule drvne biomase (celuloza, hemiceluloza i lignin), pri čemu se one kemijski derivatiziraju i otapaju te pretvaraju u reaktivne manje molekule što ih čini pogodnim za daljnju sintezu (polimerizaciju) u različite biopolimere.

Osnovni koncept utekućenja je da se glavne kemijske makromolekule drvne biomase kontrolirano kemijski derivatiziraju do određenog stupnja degradacije, čime se povećava njihova topljivost u određenim otapalima. To se događa kod biomase, kad pri određenim temperaturama, tlaku i vremenu utekućenja uz prisutnost katalizatora reagira s različitim vrstama otapala te tako tvori smjesu tekućeg proizvoda, poznatu kao utekućeno drvo.

Cilj projekta

U ovom projektu razviti će se napredni, ekološko prihvatljivi i biorazgradivi bioadhesivi na bazi utekućenog drva (nove vrste biopolimera) te tehničko-tehnološka inovativna linija za njihovu proizvodnju. Oslonac ovog projekta je u prethodnim znanstvenim istraživanjima na laboratorijskoj razini koji su potvrdili funkcionalnost i primjenjivost utekućenog drva u sintetiziranju (polimerizaciji) navedenih bioadhesiva te njihovoj primjeni u proizvodnji novih vrsta biopolimera.

Korisnik projekta

  • ukupni prihvatljivi troškovi EKSID d.o.o. na projektu: 17.671.699,72 HRK
  • ukupna bespovratna sredstva EKSID d.o.o. na projektu: 9.108.343,78 HRK

Partner projekta

  • ukupni prihvatljivi troškovi FŠDT na projektu: 1.938.740,91 HRK
  • ukupna bespovratna sredstva FŠDT na projektu: 1.213.636,07 HRK

Informacije o projektu

Naziv projekta:
Razvoj inovativne tehničko-tehnološke linije za proizvodnju naprednih bioadhesiva na bazi utekućenog drva - LiqWOODTech
KK.01.2.1.02.0236

Naziv korisnika:
EKSID d.o.o.

Partner:
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Ukupna vrijednost projekta: 24.054.830,31 HRK
EU sufinanciranje projekta: 10.321.979,85 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 29.08.2020. – 29.08.2023.


Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost EKSID d.o.o.